Spotkanie grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

26 września odbyło się spotkanie grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Grupa ekspercka została powołana w ramach międzynarodowego projektu REBUS.

Na jednego z ekspertów wybrano dyrektora MLBE dr inż arch. Marcina Furtaka.

Posiedzenie poświęcone było analizie aktualnej sytuacji w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym identyfikacji najważniejszych barier, przed jakimi stoją samorządy lokalne realizujące projekty z tego zakresu.