Spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa

19 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się na Politechnice Krakowskiej z Rektorem prof. Janem Kaziorem oraz władzami dziekańskimi i kierownictwem instytutów Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 

Podczas spotkania omówiono warunki eksperckiego wsparcia przez środowiska akademickie realizacji kluczowych zadań państwa w zakresie rozwoju transportu w Polsce; procesów budowy infrastruktury drogowej, a także kształtowania prawa budowlanego i polityki mieszkaniowej, w tym zagadnień budownictwa energooszczędnego.

W trakcie spotkania dyrektor MLBE dr inż. arch. Marcin Furtak przestawił działalność badawczą Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.