Nagroda Rektora PK

16 września 2016r. przedstawiciele zespołu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 w składzie: dyrektor MLBE dr inż. arch. Marcin Furtak, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak oraz dr inż. Anna Romańska-Zapała otrzymali Nagrodę Rektora PK

za osiągnięcia organizacyjne związane z zaangażowaniem w realizację projektu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.