Gratulacje

Serdeczne gratulacje dla studentek z koła naukowego EcoPower: Kariny Grzywocz i Anny Pilch  za zajęcie II miejsca w wydziałowej sesji kół naukowych WIL, która odbyła się 24-05-2016. 

Pierwsza sesja obejmowała tematy związane z : budownictwem innowacyjnym oraz budownictwem energooszczędnym. Studentki wygłosiły referat pt. " Cyfrowa anemometria obrazowa: zasada działania i zastosowania".
Opiekunem naukowym tej pracy była dr Anna Romańska-Zapała.