Badania doświadczalne przy użyciu systemu PIV

W ramach badań eksperymentalnych prowadzonych w MLBE, zbudowany został model pomieszczenia, dla którego zastosowano wentylację mechaniczną w odpowiedniej skali. Model ten wykonany został z pleksi i umożliwia prowadzenie badań przy użyciu technologii PIV.

Ma budowę modułową umożliwiającą wymianę wybranych elementów takich jak przegrody z otworami okiennymi lub drzwiowymi, różnorodne umiejscowienie nawiewów i wywiewów systemu wentylacji, zmienną prędkość wprowadzanego medium (posiewu). Wyposażony jest w obniżany sufit.

 

  

Będący na wyposażeniu MLBE System PIV (ang.) jest  nowoczesnym narzędziem badawczym, służącym m.in. do obrazowania ruchu powietrza w zamkniętych obszarach. Z powodzeniem może być zastosowany do badań zarówno na modelach jak i w pomieszczeniach w skali 1:1 (okno pomiarowe 2500 cm2).
W budownictwie energooszczędnym bardzo ważne jest optymalne sterowanie pracą systemu wentylacji. Prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej to połowa sukcesu. Kolejnym krokiem w procesie obniżenia zużycia energii przy zapewnieniu odpowiedniego komfortu użytkowego w budynku, to opracowanie optymalnego algorytmu sterowania pracą systemu wentylacji skojarzonego z pozostałymi systemami technicznymi takimi jak ogrzewanie/chłodzenie, oświetlenie oraz klimatyzacja.
Ważnym elementem w procesie tworzenia algorytmu sterowania wentylacją są wyniki badań eksperymentalnych wskazujących na powstanie konkretnych problemów natury technicznej, takich jak:
- określenie odpowiedniej prędkości nawiewu przy wybranych scenariuszach użytkowania pomieszczeń,
- strefy stagnacji w pomieszczeniach wentylowanych,
- nieprawidłowo zastosowane  i ukształtowane przegrody wewnętrzne, stanowiące przeszkodą w prawidłowym obiegu powietrza,
- nadmierny hałas.

Rozkład ruchu powietrza w badanych pomieszczeniach jest trudny do obserwacji. Często jedynym wskazaniem w odniesieniu do poprawności działania wentylacji, to subiektywna ocena użytkowników.
Badania są w toku!