Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OSA"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA - Odpady, Środowisko, Atmosfera odbyła się 20-21 kwietnia 2016 r. na Politechnice Krakowskiej.

Wydarzenie to dedykowane jest studentom, doktorantom oraz pracownikom naukowym kierunków związanych z szeroko pojętą tematyką środowiska.

Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:

Odpady problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, recykling odpadów;

Środowisko tematy związane z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne budownictwo;

Atmosfera zagadnienia filtracji powietrza, ochrony jakości powietrza, instalacji przemysłowych, metodyki pomiarów zanieczyszczeń, a także smogu w Krakowie.

 

20-21 kwietnia - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Odpady- Środowisko - Atmosfera

 

Przy współpracy komitetu organizacyjnego oraz Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego i Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego organizowane jest także wydarzenie towarzyszące pod hasłem Dzień Otwarty Nowoczesnych Technologii. 

Dzień otwarty ma na celu pokazanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży inżynierii środowiska przez ekspertów znanych firm z polskiego rynku. W czasie trwania imprezy przewidywane są warsztaty techniczne, pokazy realizowane przez znane firmy oraz oprowadzanie po budynku MLBE, który jest unikatowym centrum naukowo-badawczym, służącym badaniom nad zagadnieniami energooszczędności w budownictwie, pracy instalacji wewnętrznych czy komfortu cieplnego.

Tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w standardzie Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że negatywny wpływ na środowisko związany z organizacją i przeprowadzeniem konferencji będzie ograniczony, a dzięki współpracy z Fundacją Aeris Futuro emisje dwutlenku węgla zostaną poddane offsetowi.

Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Equilibrium oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami, działające na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Szczegóły dotyczące konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.osa.wis.pk.edu.pl oraz profilu facebook.