Szkolenie w praktyce

Studenci ostatnich lat kierunku Budowlanych Obiektów Inteligentnych, Budownictwa Ogólnego Politechniki Krakowskiej oraz koła naukowego EcoPower uczestniczyli w kilkudniowym wyjeździe szkoleniowym dotyczącym audytów energetycznych, które realizowane były w placówkach gminy Brzeszcze.

Studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego mogli zdobyć praktyczne umiejętności:

  • inwentaryzacji technicznej obiektów
  • inwentaryzacji energetycznej obiektów
  • metodologii sporządzania audytów energetycznych i technicznych

 Szkolenie obejmowało też warsztaty scanninigu 3D. Pod nadzorem opiekunów studenci wykonali trójwymiarowy skan obiektu świetlicy w Brzeszczu. Efektem pracy będzie wielowymiarowy model budynku.

Uczestnicy korzystali także z innych sprzętów technicznych pomiarowych, dzięki czemu zdobyli doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej inżyniera.

W wyjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Wyjazd szkoleniowy był równocześnie poligonem wymiany doświadczeń jak i nawiązania współpracy.