Szkolenie z zasad projektowania w zakresie ochrony p.poż

W dniach 02-04 grudnia 2015 odbyło się szkolenie zorganizowane przez MLBE-L6 z zasad projektowania oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku, na przykładzie produktów Polon-Alfa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo. 

 

Plan szkolenia przebiegał następująco:

Dzień pierwszy – wprowadzenie w zagadnienia związane z systemami sygnalizacji pożarowej

 

 1. Historia firmy Polon-Alfa.
 2. Podstawy prawne dot. bezpieczeństwa pożarowego i systemów sygnalizacji pożarowej i wymagania w Polsce.
 3. Określenie wymagań systemu sygnalizacji pożarowej pod kątem normy EN54-1.
 4. Rodzaje czujek pożarowych i zasada ich działania.
 5. Pożary testowe i przydatność czujek pożarowych, zgodnie z normą EN54.
 6. Rozmieszczenie czujek pożarowych.
 7. Typologia systemów sygnalizacji pożarowej i ich właściwości.
 8. Ćwiczenie – Procedura programowania komunikatów głosowych w pożarowych urządzeniach alarmowych na przykładzie SAW 6006.

Dzień drugi – centrala o architekturze rozproszonej na przykładzie systemu POLON 6000

 1. Idea systemu POLON 6000 o rozproszonej architekturze centrali.
 2. Elementy wchodzące w skład systemu o rozproszonej centrali.
 3. Tworzenie systemu sygnalizacji pożarowej.
 4. Ćwiczenia – Programowanie elementów systemu.
 5. Ćwiczenia – Symulacja stanów alarmowych w systemie sygnalizacji pożarowej.

Dzień trzeci – systemy sterujące zabezpieczeniami pożarowymi na przykładzie uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000

 1. Przeznaczenie centrali sterującej zabezpieczeniami pożarowymi, schemat blokowy i kompletacja.
 2. Moduły wchodzące w skład centrali.
 3. Tryby pracy centrali UCS 6000 i możliwości programowania centrali.
 4. Ćwiczenia / prezentacja praktyczna – Współpraca centrali UCS 6000 z systemem POLON 4000.
 5. Test sprawdzający z zakresu zajęć szkolenia.
 6. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na test.

Udział w szkoleniu był bezpłatny