Certyfikatorzy z Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego

W dniu 7.11.2015 r. odbyło się pierwsze szkolenie dotyczące Certyfikacji budynków energooszczędnych MCBE. Miło nam poinformować, że 14 uczestników szkolenia zostało Licencjonowanymi Certyfikatorami MCBE.

Certyfikat MCBE to pierwszy w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię (dyrektywy Unii Europejskiej). Jeśli inwestor chce mieć pewność, że budynek lub dom jest dobrze zaprojektowany i będzie energooszczędny, może to potwierdzić przeprowadzając Certyfikację MCBE.

PROCES CERTYFIKACJI:
1.Weryfikacji projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, m.in.: współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych)
2.Przeprowadzenie badań i pomiarów w istniejącym budynku (termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego), analiza śladu węglowego.

W promowaniu Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego wśród inwestorów będą uczestniczyć Licencjonowani Certyfikatorzy MCBE.