IV Małopolski Kongres Energetyczny - Innowacyjne i niskoemisyjne rozwiązania

4 listopada 2015 roku w Centrum Energetyki AGH w Krakowie odbył się IV Małopolski Kongres Energetyczny. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Innowacyjne i niskoemisyjne rozwiązania.

 

Jednym z prelegentów był dr inż. arch. Marcin Furtak, dyrektor Małpolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej. Prezentował wyniki symulacji komputerowych zabudowy osiedlowej w aspekcie budownictwa energooszczędnego oraz analizy energetycznej w ujęciu urbanistycznym. 

Organizatorami Kongresu byli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Centrum Energetyki AGH w Krakowie oraz konsorcjum IATI - Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Celem Kongresu jest wymiana pomysłów i rozwiązań umożliwiających szybszą i skuteczną realizację założeń polityki upowszechniania wiedzy dotyczącej kwestii energetyki, technologii oraz rozwiązań niskoemisyjnych, które wpisują się założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2014-2020.