Wizyta delegacji z Auburn University, USA

13 lipca br. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego gościło delegację z Auburn University w Alabamie.

Amerykańscy naukowcy byli zainteresowani możliwościami badawczymi MLBE

oraz perspektywą nawiązania współpracy zarówno badawczej jak i naukowej, w tym także wymiany studenckiej.

Fot. Jan Zych