CERN w MLBE

W trakcie pobytu na Politechnice Krakowskiej, prof. Rüdiger Voss - dyrektor CERN do spraw współpracy zagranicznej wraz z dr inż. Tadeuszem Kurtyką, delegatem CERNu, zwiedzali najnowszą jednostkę WIL - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6. W rozmowie z dyrektorem MLBE, dr inż. arch. Marcinem Furtakiem goście wyrazili uznanie dla projektu Laboratorium oraz programów badawczych przez nie realizowanych.

 

Politechnika Krakowska i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) zawarły nowe, kolejne porozumienie o współpracy. Długoterminowa umowa, obejmująca wszystkie jednostki uczelni, podsumowuje 25 lat wspólnych działań i otwiera przed partnerami nowe możliwości kooperacji w obszarze badań o fundamentalnym znaczeniu dla światowej nauki.

Umowę o współpracy podpisali w środę 24 czerwca 2015 r. Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak i dyrektor CERN do spraw współpracy zagranicznej prof. Rüdiger Voss.