Jubileusz 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej

W dniu 17 czerwca br. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej świętował swoje 70-lecie. W ramach obchodów odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego. Na spotkaniu został przedstawiony potencjał naukowo-badawczy oraz możliwości stale unowocześnianej infrastruktury laboratoryjnej Wydziału.

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jest jedną z 6 jednostek WIL.