II Seminarium naukowe Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS

16 czerwca w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego odbyło się II Seminarium naukowe Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS.

 

TRANSPORT – ENERGIA – ROZWÓJ METROPOLITALNY

 

W spotkaniu brali udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, akademickich a także przedsiębiorcy.

 

W wystąpieniach programowych zostało poruszonych wiele ważnych kwestii takich jak:

oferta programowa Centrum Kompetencji COMPAS,

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Budownictwa Modułowego czyli transferu wiedzy i technologii pomiędzy Nauką a Przemysłem w zakresie innowacyjnych obiektów w systemie modułowym,

"SMART_KOM"  Kraków w sieci inteligentnych miast,

Oprócz wystąpień programowych niezwykle istotna, co jest charakterystyczne dla tego typu wydarzeń naukowych, okazała się dyskusja nad problematyką z perspektywy reprezentantów przemysłu. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.