Małopolski Festiwal Innowacji

Dnia 26 maja w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji udostępniono dla zwiedzających pomieszczenia badawcze wraz z unikatową aparaturą pomiarową Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

 

Osobom zainteresowanym problematyką budownictwa energooszczędnego przedstawiono rozwiązania techniczne zastosowane w laboratorium oraz przybliżono idee zintegrowanych systemów sterowania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy z nagrodami.

W spotkaniach udział wzięło ponad 70 osób.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym.

 

Fot. Jan Zych