ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ ZABYTKI I ENERGIA (2)

III EDYCJA KONFERENCJI - FOTOWOLTAIKA A OBIEKTY HISTORYCZNE  05 - 06 LISTOPADA 2021

Organizator konferencji Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego zaprasza na konferencję „Zabytki i Energia”.

 

Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.

Procesy termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy charakterystyk energetycznych przegród w obiektach dawnych mierzą się niezmiennie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich. Osiąganie na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii zagadnieniem aktualnym, choć złożonym i dynamicznym. Jednoznaczne pogodzenie interesów różnych stron procesu budowlanego na omawianych płaszczyznach nie zawsze okazuje się zadaniem łatwym.

 

W bieżącym roku odbędzie się trzecia edycja konferencji „Zabytki i Energia”. Tym razem tematem przewodnim spotkań jest fotowoltaika i jej relacja z budynkami historycznymi. Bazując na doświadczeniach europejskich oraz coraz częstszych przykładach polskich, istotnym wydaje się współtworzenie, rozwijanie, a także zdefiniowanie prawidłowego wzorca działań wszystkich stron procesu budowlanego w aspekcie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w obiektach historycznych. Środowiska projektantów, konserwatorów zabytków, wykonawców oraz użytkowników mogą w tej materii wypracować wielopłaszczyznowy konsensus oparty na wielokryterialnych ocenach zasadności przyjmowanych rozwiązań.

 

„Fotowoltaika a obiekty historyczne” to zatem głos w dyskusji nad połączeniem tradycji z przyszłością, dawnej substancji materialnej i odnawialnych źródeł energii oraz paradygmatem konserwatorskim i użytkowym. To głos teorii,  praktyki oraz bieżących wyzwań stawianych przez rynek i jego interesariuszy.  Gorąco zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji!

 

PROGRAM

 

05 LISTOPADA 2021

 

9.30                   Otwarcie konferencji

 

10:00 – 11.20     I Panel 

 

                          1.  "Aspekty prawne zastosowania fotowoltaiki w obiektach zabytkowych"

                               dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, 

                          2.  "Negatywne aspekty rozwiązań proekologicznych w ochronie zabytków"

                               dr hab. Monika Bogdanowska

                          3.  "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach zabytkowych - koncepcja standaryzacji postępowań konserwatorskich

                               w pracach Narodowego Instytutu Dziedzictwa"

                               dr Andrzej Siwek

                          4.  “Instalacje PV w budynkach zabytkowych okiem audytora energetycznego”

                               mgr inż Maciej Surówka

                         

11.20 – 11.40    Przerwa

 

11.40 – 13.00     II Panel 

 

                          1.  "Montaż paneli fotowoltaicznych na historycznych budynkach w kontekście dopuszczalnych ingerencji w zabytkową tkankę obiektu"
                                dr inż. arch. Dominika Długosz

                          2.  "Farma fotowoltaiczna - przykładowa ekspertyza krajobrazowa w miejscowości Radruż

                                w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i w obszarach NATURA 2000"

                                prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski 

                          3.  "Fotowoltaika w obiektach zabytkowych –interdyscyplinarne wyzwanie na najbliższe lata."

                               mgr Roman Marcinek                         

                          4.  "Zabytki fortyfikacji nowożytnej jako wyzwanie konserwatorskie i energetyczne."

                               dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

 

13.00 – 13.40     Przerwa obiadowa

 

13.40 – 14. 40    III Panel 

                         

                          1.  „Ślady środowiskowe fotowoltaiki”,

                               mg inż. arch. Michał Ciuła

                          2.  "BIPV jako forma architektoniczna dla obiektów zabytkowych"

                               mgr Sylwester Korzeniak

                          3.  "Fotowoltaika, a estetyka"

                               mgr Bożena Boba-Dyga

 

14:40                Podsumowanie

 

 

06 LISTOPADA 2021

 

10:00                Wprowadzenie do warsztatów

 

10:15 – 13. 00  Warsztaty 

 

13:00                Dyskusja pokonferencyjna

 

14:00                Konferencja prasowa

 

 

Konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z obowiązkiem rejestracji uczestników.

 

Stacjonarnie:

Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

ul. Szlak 42, 31-153 Kraków 

 

Zdalnie:

Poprzez platformę: clickmeeting 

 

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu.pl

 

Zapraszamy.