Projekt i budowa - Kalendarium

Kalendarium projektu:

 

01.02.2011        Złożenie projektu MLBE

16.02.2011        Komitet Monitorujący MRPO, przeznaczenie 3,5 mln Euro ze środków Krajowej Rezerwy Budżetowej na Projekt Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego

28.02.2011        Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski

06.11.2011        Ocena Ministerialna oraz Ocena Komisji Budżetowej przy Parlamencie UE

06.11– 09.12     Prace nad projektem MLBE

29.05.2012        Decyzja Zarządu Województwa  Małopolskiego do Uchwały 578/12  o     wpisaniu Projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych MRPO

23.08. 2012       Podpisanie Pre-umowy projektu MLBE

14.02 2013        Podpisanie umowy

11.06 2013        Podpisanie umowy na roboty budowlane

30.09 2014        Przekazanie budynku do użytkowania

10.06 2015        Termin zakończenia projektu