Projekt i budowa - Laboratoria - prace badawcze

 

Laboratoria - prace badawcze

Laboratorium Fizyki Budowli (Lfb)

Laboratorium Systemów Klimatyzacyjno Grzewczych (Lskg)

Laboratorium Ekologii I Jakości Powietrza (Leijp)

Laboratorium Systemów Sterowania (Lss)

Pracownia Projektowa Budownictwa Energooszczędnego (Ppbe)

Pracownia Ekspertyz (Opinii I Orzeczeń) W Zakresie Problematyki Badawczej Mlbe (Pebe)

 

 

 

  PODZIAŁ BADAŃ MLBE

POLOWE

Badania obiektu w skali naturalnej

LABORATORYJNE

podstawowe

 

1. Komora klimatyczna

badania oporu cieplnego

    2. Komora komfortu cieplnego

badania komfortu cieplnego użytkowników w zależności od zastosowanej technologii instalacyjnej (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja)

 

W komorze komfortu odczyty parametrów rejestrowane będą przy użyciu:

 •          Manekina Termicznego
 •          Samobieżnego Robota

   3. Kamery termowizyjne, skaner 3D

badania termowizyjne w ujęciu trójwymiarowym

   4. System PIV

System do wyznaczania wektorów prędkości powietrza w zależności od zastosowanych instalacji

 

Laboratorium Fizyki Budowli (LFB)

Założenia:

 • Szkieletowa konstrukcja budynku zapewnia możliwość wznoszenia przegród zewnętrznych w cyklach badawczych.
 • Konstrukcja budynku daje możliwość wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych w dowolnych technologiach oraz dowolnej konfiguracji przegród przeszklonych i nieprzeszklonych.

a. badania laboratoryjne - podstawowe

 • przewodności cieplnej
 • oporu cieplnego
 • charakterystyk materiałów związanych
  z transportem pary wodnej
 • współczynnika oporu dyfuzyjnego
 • odporności na działanie promieniowania słonecznego
 • pojemności cieplnej
 • współczynników przenikania ciepła przez przegrody wielowarstwowe

b. badania polowe (wykonywane w warunkach rzeczywistej zabudowy i eksploatacji):

 • wpływu rzeczywistych wielkości zakłócających na przenikanie ciepła przez przegrodę nieprzeźroczystą (monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów klimatycznych na zewnątrz oraz po stronie wewnętrznej przegrody)
 • weryfikacja modeli obliczeniowych zysków i strat ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste
 • badania przenikalności promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste w warunkach rzeczywistych
 • badania wpływu ochron przed promieniowaniem słonecznym na zyski ciepła przez przegrody przeźroczyste

Laboratorium Systemów Klimatyzacyjno- Grzewczych (LSKG )

 • określenie wpływu konkretnego rozwiązania
  z zakresu systemów i urządzeń klimatyzacyjno- grzewczych na warunki i parametry komfortu
  w pomieszczeniach w czasie ich eksploatacji
  w warunkach rzeczywistych (in situ)
 • badania charakterystyk technicznych urządzeń grzewczo wentylacyjno-klimatyzacyjnych
  w warunkach rzeczywistej instalacji w budynku (na zlecenie różnych producentów)
 • badania efektywności energetycznej różnych rozwiązań pomp ciepła w warunkach współpracy z instalacją grzewczą budynku
 • badania skuteczności i efektywności różnych rozwiązań kolektorów słonecznych we współpracy z systemem grzewczym budynku
 • badania nowych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki
 • badania nad możliwością wykorzystania układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
  w budownictwie

Pracownia Projektowa Budownictwa Energooszczędnego (PPBE)

 • Wykonywanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych budynków niemal zero energetycznych. Opracowywanie detali konstrukcyjnych
 • Wykonywanie projektów instalacyjnych dla budynków blisko zero energetycznych
 • Projektowanie urbanistyczne kompleksu budynków blisko zero energetycznych (osiedla)

Pracownia Ekspertyz (opinii i orzeczeń) w zakresie problematyki badawczej MLBE (PEBE)

 • Badanie kamerą termowizyjną
 • Badanie szczelności budynków - blower door
 • Badanie komfortu cieplnego
 • Badania uszkodzeń konstrukcji
 • Opracowywanie charakterystyk środowiskowych i energetycznych budynków
  i wyrobów budowlanych w cyklu życia metodą LCA

Poligon energooszczędności - Zespół Szkół Budowlanych W Tarnowie

 • wznoszenie przegród zewnętrznych oraz obiektów w skali mikro w technologiach wytypowanych jako technologie energooszczędne
 • poprawne wykonawstwo detali konstrukcyjnych i robót wykończeniowych w budynkach „niemal zero energetycznych”
 • poprawny montaż elementów wykończeniowych w tym okien i drzwi w budynkach „niemal zero energetycznych”
 • montaż instalacji obecnie stosowanych przystosowanych do standardów budynków niskoenergetycznych
 • montaż instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła
 • montaż instalacji systemów chłodzenia
 • montaż paneli słonecznych
 • montaż kolektorów fotowoltaicznych
 • montaż pomp ciepła
 • montaż instalacji sterujących dla budynków inteligentnych