Projekt i budowa - Systemy dostarczania energii do budynku

 

Systemy dostarczania energii do budynku

 

   System tri-generacji (jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej, chłodniczej
i elektrycznej) – zasilany gazem ziemnym – składa się z agregatu ko-generacyjnego (CHP) i absorpcyjnego urządzenia chłodniczego

 •  Sprężarkowa rewersyjna pompa ciepła typu glikol/woda czerpiąca ciepło
z gruntu - 3 sondy pionowe, głębokość 99 m każda

 •  Gruntowy wymiennik ciepła podgrzewający zimą i chłodzący latem część powietrza wentylacyjnego

 •  Rekuperatory ciepła wentylacyjnego z odzyskiem wilgoci o efektywności większej niż 80%

 •  Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na żaluzjach przeciwsłonecznych
oraz na dachu budynku; ogniwa na żaluzjach posiadają system automatycznego ukierunkowania w stronę słońca

 •  Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe wspierające system przygotowania ciepłej wody

 

Minimalizacja zużycia energii

 

   Wszystkie systemy dostarczające energię do budynku zostaną połączone w jeden
system sterowania adaptacyjnego z funkcją celu związaną z minimalizacją zużycia energii pierwotnej (system USAD)

 

Instalacje wewnętrzne

 

   System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z uwzględnieniem okresowości działania oraz z regulacją strumienia powietrza świeżego za pomocą czujników CO2

   System wentylacji wyciągowej działający okresowo połączony z automatycznie uchylanymi oknami umożliwiający wykorzystanie zdolności akumulacyjnej budynku do celów chłodzenia („nocne chłodzenie akumulacyjne” połączone z materiałami budowlanymi zawierającymi elementy zmienno-fazowe)

   System ogrzewania podłogowegowodnego oraz powietrznego w zależności od stref cieplnych budynku

Parametry przegród budowlanych

 

PRZEGRODA

U [W/(m2K)]

ściany zewnętrzne - pustka powietrzna dobrze wentylowana

0,12

stropodach odwrócony

0,12

podłoga na gruncie

0,10

okna i fasady szklane

0,7

drzwi zewnętrzne 

0,8

 

TYMCZASOWE PARAMETRY WZOROWANE NA NORMATYWACH NIEMICECKICH
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ BUDYNKU MLBE
EK = 15 kWh(m2 rok) EK = 11,6 kWh(m2 rok)
EP = 120 kWh(m2 rok) EP = 119,6 kWh(m2 rok)

 

CELE

 

LABORATORIUM

MLBE

  1. Tworzenie innowacyjnych technologii
  2. Badania technologii
  3. Projekty energooszczędnych budynków
  4. Analizy, opinie, ekspertyzy budnyków

POLIGON ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

*Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

  1. Wdrażanie technologii wypracowanych w MLBE
  2. Nauka poprawnego montażu i wykonawstwa