Projekt i budowa

Założenia i projekt

Główne założenia projektowe budynku laboratorium to:

 • Wpasowanie budynku do istniejącej struktury zabudowy śródmiejskiej - ochrona konserwatorska
 • Zaprojektowanie budynku użyteczności publicznej zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami
 • Stworzenie budynku w oparciu o rygorystyczne parametry energetyczne - budynek niskoenergetyczny
 • Stworzenie laboratorium do badań w skali naturalnej czyli 1:1
 • Wymienne elementy obudowy budynku

Uwzględniając powyższe założenia został stworzony interdyscyplinarny zespół naukowy w oparciu o pracowników naukowych wydziałów Architektury, Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska

 

 • Dr inż. Arch. Marcin Furtak - Architektura, Kierownik Projektu
 • Dr inż. Fedorczak-Cisak - Fizyka Budowli, Koordynator Projektu
 • Dr inż. Rafał Szydłowski - Konstrukcja
 • Dr inż. Agnieszka Lechowska - Fizyka Budowli
 • Dr inż. Kazimierz Wojtas - Wentylacja I Klimatyzacja

Konsultacja:

 • Dr inż. Jarosław Müller - Wentylacja i Klimatyzacja

Znalezienie partnera

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

 

Budynek lokalizowany w strukturze ukształtowanego centrum dużego miasta

 

 • Powierzchnia zabudowy 258 m2
 • Powierzchnia użytkowa 1040 m2
 • Kubatura budynku 5050 m3
 • Wysokość kondygnacji 3,42 m
 • Wysokość do attyki 19,4m

 

Naturalne warunki sąsiedzkie (niewielka działka)

 

 

 

Estetyka i funkcjonalność obiektu biurowego

 

 

 

Żywy budynek (możliwość przebudowy struktury materiałowej ścian, konstrukcja słupowa)

Testowanie różnych technologii w skali naturalnej

Budynek został podzielony na 14 stref cieplnych zasilanych niezależnie w energię do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji – każda strefa jest w pełni opomiarowana